#

EnRu

خدمات ما

معرفی خدمات و امکانات مرکز تجاری مسکو

◄ مطالعه و بررسی بازار روسیه از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل عرضه به بازار مزبور.
◄ اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران.
◄ ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی ایران به متقاضیان مستقر در بازار روسیه
◄ ارائه اطلاعات درخصوص ویژگی های بازار روسیه به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمانهای اقتصادی ذیربط.
◄ راهنمایی سرمایه گذاران خارجی که درصدد سرمایه گذاری در ایران هستند و بالعکس.
◄ ارسال مناقصه ها و مزایده های در حال برگزاری برای صادرکنندگان یا تولید کنندگان ایرانی در اسرع وقت و کمک به آنها جهت شرکت در مناقصات.
◄ کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی در این زمینه به صادرکنندگان ایرانی.
◄ تسهیل مسافرت هیأت های اقتصادی یا بازرگانی عازم ایران یا هیأتهای بازرگانی و اقتصادی که از جمهوری اسلامی ایران به روسیه و ارائه نظر مشورتی درخصوص ترکیب و ویژگیهای آنها.
◄ کمک به حل و فصل دعاوی تجاری از قبیل داوری ، میانجیگری و کمک های قضایی که بین صادرکنندگان ایرانی و طرفهای تجاری آنها در روسیه به وجود می آید.
◄ همکاری و برگزاری منظم نمایشگاه های اختصاصی یا تخصصی ایران در بازار هدف و کمک به مشارکت شرکتهای ایرانی در نمایشگاه های بین المللی در روسیه.
◄ کمک به برگزاری اجلاسهای مشترک و همکاری در انعقاد قراردادهای تجاری و تفاهم نامه های تجاری بخش خصوصی، دولتی و تعاونی.
◄ بررسی، تحلیل و انتشار فعالیتهای اقتصادی رقبای تجاری ایران
◄ بررسی مشکلات کالاهای صادراتی ایران یا نقاط ضعف و قوت آنها از طریق روش های تحقیق بازار .
◄ برقراری ارتباط مستقیم بین واردکنندگان کالا و صادرکنندگان ایرانی.
◄ گردآوری اطلاعات فنی و تخصصی درباره کالاهای جدید عرضه شده به بازار هدف که امکان ساخت آنها در ایران موجود است و ارسال این اطلاعات به فعالین اقتصادی.
◄ کمک به ایجاد شورا یا کمیسیون های تخصصی مشترک بازرگانان ایرانی، اتاق های مشترک یا ایجاد تشکلهای دیگری که وجود آنها می تواند به توسعه مناسبات طرف های ایرانی با بازار روسیه کمک کند.
◄ تهیه گزارشهای تحلیلی ـ پژوهشی درخصوص موضوعات مورد نظر فعالان اقتصادی
◄ گردآوری اطلاعاتی درخصوص سازمانهای اقتصادی بازرگانی، تشکلهای تجاری، کانال های توزیع کالا، واردکنندگان، عمده فروشان و کلیه موضوعاتی که آگاهی از آنها می تواند به گسترش تجارت خارجی ایران کمک نماید


خدمات کلینیک مرکز تجاری مسکو:
مشاوره در زمینه های گمرکی ، حقوقی و قراردادها ، بانکی و مالی ، انبار و حمل و نقل ، حل و فصل اختلافات،
کمک های ویژه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ های دانش بنیان
مطالعات و مشاوره استراتژی های سطح کسب و کار و بازاریابی ، ورود به بازار، بازاریابی و بازارسازی ، برند سازی ، رفتار مصرف کننده ، حجم بازار ، طرح کسب و کار و طرح های توجیهی